martes, 7 de marzo de 2017

Merluza en salsa verde

"Una vez más, sigo sin entender porqué hay gente que quiere que todo suene tal y como ellos lo imaginan. La vida es demasiado corta para ser tan aburridamente predecible. El aburrido es usted, caballero”
(Cosas que los nietos deberían saber. Mark Oliver Everett)

Blog Dit i Fet

Para mis hijos soy totalmente predecible: los martes toca pescado y eso hace que, ya desde que se levantan, me miren con cara de "no me gustará la comida", que os aseguro es totalmente distinta a la de "yujuuuu adoro lo que has preparado para hoy". Da igual que les explique que la dieta tiene que ser variada y que tenemos la suerte de vivir en una isla donde el pescado prácticamente llega a nuestro plato directamente del mar...a ellos no les gusta y me boicotean cada semana la comida de los martes con sus caras de mosqueo...

En realidad me da igual, para mí es un gustazo tremendo ir al mercado los martes por la mañana, con los puestos llenos a rebosar de pescado. Me gustan sobre todo las variedades de temporada de la isla, pues son más sabrosas. Y como el mercado es pequeñito y los de aquí nos conocemos todos, tengo la suerte de que puedo pedir que me lo preparen como yo quiero.

Hoy me he llevado una merluza entera, no era muy grande pero para mis pequeños refunfuñadores habrá más que suficiente. Lo hago siempre así pues me sale más a cuenta y puedo guardar la cabeza para hacer caldo. Creo que, sopesando las posibilidades de éxito, hoy saldré ganando pues la merluza en salsa verde es muy sabrosa y, super importante, solo tiene una espina central fácilmente retirable... :)

MERLUZA EN SALSA VERDE

Ingredientes para 4 personas:

- 4 rodajas de merluza,
- 4 dientes de ajo
- 1/2 vaso de vino blanco
- 1 vaso de caldo de pescado
- 1 cucharada de harina
- Aceite de oliva
- Sal
- 1 manojo de perejil picado (las hojas)
- Un buen puñado de almejas

Preparación:

Unas dos horas antes de empezar el plato ponemos las almejas en agua con un buen puñado de sal, para que suelten impurezas. Pasado este tiempo, las enjuagamos y las ponemos en una cazuela con un poco de agua, tapamos y dejamos que se hagan hasta que se abran todas. Las escurrimos y reservamos el agua de la cocción.

Pelamos y picamos los dientes de ajo y los rehogamos con un poco de aceite en una cazuela baja y ancha, con cuidado de que no se quemen. Añadimos la cucharada de harina, removemos bien y rehogamos durante un par de minutos.

Vertemos el vino blanco, el caldo y ½ vaso del agua de cocer las almejas, removemos para que no se formen grumos con la harina y dejamos cocer durante diez minutos para que se trabe bien la salsa. Agregamos el perejil picado, removemos y añadimos las rodajas de merluza, previamente saladas. Tapamos la cazuela y dejamos cocer a fuego medio durante cinco minutos. Agregamos las almejas, dejamos hervir un poquito más y servimos.

_________________________________________________

"Un cop més, segueixo sense entendre per què hi ha gent que vol que tot soni tal com ells ho imaginen. La vida és massa curta per ser tan avorridament previsible. El avorrit és vostè, cavaller "(Coses que els néts haurien de saber. Mark Oliver Everett)

Per als meus fills sóc totalment predictible: els dimarts toca peix i això fa que, ja des que s'aixequen, em mirin amb cara de "no m'agradarà el menjar", que us asseguro que és totalment diferent de la de "viscaaaa, adoro el que has preparat per a avui ". És igual que els expliqui que la dieta ha de ser variada i que tenim la sort de viure en una illa on el peix pràcticament arriba al nostre plat directament del mar ... a ells no els agrada i em boicotegen cada setmana el menjar dels dimarts amb les seves cares de mosqueig ...

En realitat m'és igual, per a mi és un gran gust anar al mercat els dimarts al matí, amb els llocs plens a vessar de peix. M'agraden sobretot les varietats de temporada de l'illa, ja que són més saboroses. I com que el mercat és petit i els d'aquí ens coneixem tots, tinc la sort que puc demanar que m'ho preparin com jo vull.

Avui m'he portat un lluç sencera, no era molt gran però per als meus petits geniuts n´hi haurà més que suficient. Ho faig sempre així doncs em surt més a compte i puc guardar el cap per fer brou. Crec que, sospesant les possibilitats d'èxit, avui sortiré guanyant doncs el lluç en salsa verda és molt saboró i, súper important, només té una espina central fàcilment retirable ... :)

LLUÇ AMB SALSA VERDA

Ingredients per a 4 persones:

- 4 rodanxes de lluç,
- 4 grans d'all
- 1/2 got de vi blanc
- 1 got de brou de peix
- 1 cullerada de farina
- Oli d'oliva
- Sal
- 1 manat de julivert picat (les fulles)
- Un bon grapat de cloïsses

Preparació:

Unes dues hores abans de començar el plat posem les cloïsses en aigua amb un bon grapat de sal, perquè deixin anar impureses. Passat aquest temps, les esbaldim i les posem en una cassola amb una mica d'aigua, tapem i deixem que es facin fins que s'obrin totes. Les escorrem i reservem l'aigua de la cocció.

Pelem i piquem els dents d'all i els ofeguem amb una mica d'oli en una cassola baixa i ampla, amb cura que no es cremin. Afegim la cullerada de farina, remenem bé i ofeguem durant un parell de minuts.

Aboquem el vi blanc, el brou i ½ got de l'aigua de coure les cloïsses, remenem perquè no es formin grumolls amb la farina i deixem coure durant deu minuts perquè es faci bé la salsa. Afegim el julivert picat, remenem i afegim les rodanxes de lluç, prèviament salades. Tapem la cassola i deixem coure a foc mitjà durant cinc minuts. Afegim les cloïsses, deixem bullir una miqueta més i servim.

1 comentario :

Gràcies per passar per la meva cuina i deixar-me un comentari.
Maria José

Gracias por pasar por mi cocina y dejarme un comentario.
Maria José